ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จก บริษัท

ข้อมูลโดยรวม

จำหน่าย-บริการซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือ วิทยาศาสตร์ยี่ห้อ HANNA ประกอบด้วย เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง, เครื่อง วัดค่าความนำไฟฟ้า, เครื่องตรวจวัด คุณภาพน้ำ, เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์, เครื่องวัดอุณหภูมิ และเครื่องมือควบคุม ค...

ที่อยู่

410/67-8 ซอยรัชดาภิเษก 24 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม 10310, 10310
หมายเลขโทรศัพท์: +6625414199
แฟกซ์: +6625414198

เวลาทำการ

ประเภท

สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

บจ . เอสวายอี กรีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
บจ . ออโต้ โกลบอล ไดเร็ค จำกัด
บจ . โรกิ เอเชีย แปซิฟิก เทรดดิ้ง จำกัด
บจ . วีเอส เวนเจอร์ส จำกัด
บจ . นิปปอน คุรุมา จำกัด