ฮิมดอย ชมจันทร์

ที่อยู่

Maesariang
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร, 10110
หมายเลขโทรศัพท์: 027143366

เวลาทำการ

ประเภท

ท่องเที่ยวและขนส่ง/สถานที่พักผ่อน