เกษมสโตร์ เชียงใหม่

ที่อยู่

19 Rachawong Road, Muang
Chiang Mai, 50100

เวลาทำการ

ประเภท

สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ