เมทเล่อร์ - โทเลโด (ประเทศไทย) บจก

ข้อมูลโดยรวม

เครื่องชั่งในห้องแลป เครื่องมือวิเคราะห์ และเครื่องชั่งทุกประเภทในอุตสาหกรรม สินค้าทุกตัวได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001 เป็นผู้นำทางด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ วิเคราะห์ของเหลวแบบออนไลน์ - pH/ORP, C02 Analyzer - Conductivity Resistivity - Oxygen Gas, Dissolved Oxygen INGOLD/THORNTON - Turbidity, Concentration, SS - TOC (Total Organic Carbon) - Ozone Analyzer, Flow Meter - เครื่องชั่งถังผสม - ระบบบรรจุ/สูตรผสม/ (Filling / Batching) - เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพาน - เครื่องตรวจจับโลหะ - เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน - เครื่องชั่งสำหรับห้องปฏิบัติการ - เครื่องชั่ง / ระบบการชั่งในส่วนการผลิต - เครื่องชั่งรถบรรทุก / เครื่องชั่งถังผสม ผสมสูตร - เครื่องวัดความชื้น - บริการสอบเทียบเครื่องชั่ง / ตุ้มน้ำหนัก - เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ (Titrator/KF) - เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง / อิเล็กโทรด (pH Meter) - เครื่องวัดค่าดรรชนีหักเหของสาร (Density/Refractor) - ชุดดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (Auto Pipette) - เครื่องวิเคราะห์เชิงความร้อน (DSC/TGA/TMA/DMA) Laboratory & Analytical Instruments - pH Meter - Auto Titrate - Density & Refract meter - Micro Pipette - Process Analytic - Thermal Analysis - Gold & Carat Balance - XP Balance with Bluetooth Printer Industrial Weighing & Measuring Solutions - Tank Scale - Floor Scales - Cargo Scan - Bagging Scale - High Precision MultiRange Scales & Terminals - Bench Scales - Industrial Terminals - Load Cell - Checkweighers & Metal Detector x-Ray Machines เครื่องชั่ง เครื่องชั่งรถบรรทุก ระบบการชั่ง เครื่องชั่งผสมสูตร เครื่องวัดความชื้น ปิเปต เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องวัดค่าพีเอช อิเลคโทรด เครื่องไตเตรเตอร์ เครื่องสังเคราะห์ เครื่องวัดออนไลน์ ระบบผสมสูตร เครื่องชั่ง CUB เครื่องชั่งแบบถัง เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจจับสิ่งปลอมปน โหลดเซลล์ และการบริการซ่อม ติดต่อ สอบเทียบภายใต้มาตรฐาน ISO9001:2000 และ ISO/IEC 17025

ที่อยู่

สำนักงานกรุงเทพ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310, 10310
หมายเลขโทรศัพท์: +6627230300
แฟกซ์: +6627196479

เวลาทำการ

ประเภท

สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

บจ . เอสวายอี กรีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
บจ . ออโต้ โกลบอล ไดเร็ค จำกัด
บจ . โรกิ เอเชีย แปซิฟิก เทรดดิ้ง จำกัด
บจ . วีเอส เวนเจอร์ส จำกัด
บจ . นิปปอน คุรุมา จำกัด