เล่าฮั้วล้ง ร้าน

ข้อมูลโดยรวม

ขายของชำ

ที่อยู่

24 ถนนเทศบาล 3 ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ 67110, 67110
หมายเลขโทรศัพท์: +6656702987

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ร้านอาหาร

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

ฉลองการค้า ร้าน
จำลองพานิชย์ ร้าน
แวงน้อยพานิช
น่ำลี่เฮง
แสงฟ้าเพชร ร้าน