เล้งนาฬิกา (ประตูน้ำเพชรบุรี)

ที่อยู่

430 Rama I Rd.
ทุ่งพญาไท, กรุงเทพมหานคร, 10330

เวลาทำการ

ประเภท

เลือกซื้อและบริการ/ร้านอัญมณี

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

ข้าวราดแกงอยุธยา (อาหารไทยสไตล์ Street Ayuddhaya)
ตำกินกัน - สามพราน
ห้องครัว Kin กาฬทาม
ร้านข้าวแกงบางลำพู 2517
จิวสุกี้กะทะร้อน