เฮือนทะเล 292-2 ถนนเขลางค์นคร ต . หัวเวียง อ . เมือง จ . ลำปาง

ที่อยู่

292/2 ถนนเขลางค์นคร ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง
Lampang, 52000

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ร้านอาหารทะเล