โรงสีข้าวย้งสงวน

ที่อยู่

อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
บ้านบางไผ่, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เวลาทำการ

ประเภท

ท่องเที่ยวและขนส่ง/เอเจนซี่ท่องเที่ยว