โรงสีสหนิยม

ที่อยู่

ตลาดคลองสวน 100 ปี
บ้านบางไผ่, จังหวัดฉะเชิงเทรา, 10520

เวลาทำการ

ประเภท

ที่อยู่อาศัย/อาคาร

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

ขนมเปี๊ยะง่วนฮะเซ้ง - เจ้าเก่าสะพานเหลือง