โรงสีเจริญทรัพย์

ที่อยู่

คลองสวน
Ko Rai, จังหวัดฉะเชิงเทรา, 24000

เวลาทำการ

ประเภท

สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ/โรงงาน