โรงอาหารอาคารนารายณ์

ที่อยู่

ถ.พระรามที่ 6
ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร, 10400

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ศูนย์อาหาร

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

Ho-Mu
Ho-Mu Soft Cream
Swensen's @ นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว (Nawamin City Avenue)
Snowball
Swensen's