โรงเรียนชลประทาน

ที่อยู่

Ramkhamhaeng 43/1
Wang Thong Lang, กรุงเทพมหานคร

เวลาทำการ

ประเภท

สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ/โรงเรียนมัธยม