โรงเรียนตะโหมด

ที่อยู่

578 ม.1
ตะโหมด, จ.พัทลุง, 93160

เวลาทำการ

ประเภท

สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ/โรงเรียน