โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์

ที่อยู่

เลขที่ 17 ลาซาล 55 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา
Bangkok, 10260

ประเภท

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย/โรงเรียน

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

Patumwan Demonstration School
โรงเรียนสาธิต มศว . ปทุมวัน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน
Satit Patumwan
สาธิต มศว . ปทุมวัน