โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) - คลองหลวง

ที่อยู่

ถ.พหลโยธิน
คลองหลวง, ปทุมธานี, 12110

เวลาทำการ

ประเภท

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย/ศูนย์นักเรียน