ใต้ฟ้าเฟอร์นิเจอร์ ร้าน

ข้อมูลโดยรวม

ผลิตเฟอร์นิเจอร์

ที่อยู่

243/14 ซอยพิบูลย์รังสรรค์ ถนนระนอง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000, 83000
หมายเลขโทรศัพท์: +6676216989

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ร้านอาหาร

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

จารีย์ โชคเจริญไพศาล แผง
ช สันติ
สามชายพาณิชย์ ร้าน
ฮั้วศิลป์ 2 ร้านทอง
กรุงเทพเยาวราช ห้างทอง