ไบร์ทไทมอินเตอร์เทรด หจก

ข้อมูลโดยรวม

ส่งออกอาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส ขนมขบเคี้ยว และอาหารไทยเบ็ดเตล็ด

ที่อยู่

888/28 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280, 10280
หมายเลขโทรศัพท์: +66232322578
แฟกซ์: +6623232259

เวลาทำการ

ประเภท

สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

บจ . เอสวายอี กรีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
บจ . ออโต้ โกลบอล ไดเร็ค จำกัด
บจ . โรกิ เอเชีย แปซิฟิก เทรดดิ้ง จำกัด
บจ . วีเอส เวนเจอร์ส จำกัด
บจ . นิปปอน คุรุมา จำกัด