87 อพารท์เม้นท์

ข้อมูลโดยรวม

ห้องพักให้เช่ารายเดือนมีจำนวน 120 ห้อง

ที่อยู่

93/22 ซอย 87 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม 10310, 10310
หมายเลขโทรศัพท์: +6629322700

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ร้านอาหาร