D.N. House

ที่อยู่

24 ถนนมูลเมือง ซอย4 อำเภอเมือง ตำบลศรีภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Amphoe Muang Chiang Mai, 50200

เวลาทำการ

ประเภท

ท่องเที่ยวและขนส่ง/โรงแรม

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

สวนบุญศิริ
อู่รถเมล์สายลวด
เขตการเดินรถที่ ๓ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (อู่สายลวด)
คิวรถตู้กรุงเทพ - กบินทร์บุรี