Duangtawan Place

ที่อยู่

202, ซอย บ้านเชียงแสน 2 หมู่ 2 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50140, Thailand
202, ซอย บ้านเชียงแสน 2 หมู่ 2, อำเภอเมืองเชียงใหม่

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ร้านอาหาร

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

ฉลองการค้า ร้าน
จำลองพานิชย์ ร้าน
แวงน้อยพานิช
น่ำลี่เฮง
แสงฟ้าเพชร ร้าน