ICT Building of MEA

ที่อยู่

ถ.สุขสวัสดิ์
ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร, 10140

เวลาทำการ

ประเภท

ที่อยู่อาศัย/อาคาร

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

ICT Building of MEA
TGI Industries
Armageddon Project
ห้องประชุม 1 ชั้น 15 อาคารราษฏร์บูรณะ ธนาคารกสิกรไทย
ชั้น 2 แผนก EOS (ศูนย์ข้อมูลกสิกรไทย)