หลักภาษาไทย

ที่อยู่

JJ Market, room no. A91, 45 Assadathorn Rd. T.Patun, Muang
Chiang Mai, 50300

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ร้านอาหาร

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

ฉลองการค้า ร้าน
จำลองพานิชย์ ร้าน
แวงน้อยพานิช
น่ำลี่เฮง
แสงฟ้าเพชร ร้าน