Outdoor Bar & Grill Khao Lak Thailand

ที่อยู่

ปากซอยโรงแรมเขาหลักเมอร์ลิน
Ban Khao Lak, 10400

เวลาทำการ

ประเภท

ศิลปะและบันเทิง

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

รีวิว

Mario Snaamen Maricic 2017-10-25
✌️😎

รุ่งไพลิน ขาวบัญฑิต 2017-10-24
จัดไป

Anuchit Chaopinid 2017-10-22
เค้าว่าเด็ด

รุ่งไพลิน ขาวบัญฑิต 2017-10-11
Hi doolay 😘

เก้า เขาหลักรุ่งไพลิน ขาวบัญฑิต 2017-10-9
โอ้พระเจ้าอะไรจะขนาดนี้