ห้องครัว Kin กาฬทาม

ที่อยู่

Soi Ram Butri
พระนคร, กรุงเทพมหานคร, 12000

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ร้านอาหารไทย

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

ครัวต้นมะยม - Mae Faek Mai
ร้านอาหารเจ๊นี
Juvenile Vocational Training Centre
ร้านก๋วยเตี๋ยวกระดูก
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่