คณะนิเทศศาสตร์ (คณะนิเทศศาสตร์)

ที่อยู่

Bangkok University
คลองหลวง, ปทุมธานี, 12120

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/อาคารคณะนิเทศศาสตร์ของวิทยาลัย

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

Fried Rice with Crab (ป . ข้าวผัดปู)